Opłata Akceptanta

Opłata Akceptanta to opłata pobierana przez Agenta Rozliczeniowego z tytułu transakcji płatniczej wykonywanej w punkcie handlowo-usługowym przy użyciu karty płatniczej. W skład tej opłaty wchodzą: Opłata Interchange, Opłata Systemowa oraz Marża Agenta Rozliczeniowego.

 

OPŁATA AKCEPTANTA = OPŁATA INTERCHANGE + OPŁATA SYSTEMOWA + MARŻA AGENTA ROZLICZENIOWEGO

 

Opłata Interchange to opłata, którą Agent Rozliczeniowy uiszcza na rzecz banku wydawcy karty w momencie, w którym finalizowana jest transakcja pomiędzy posiadaczem karty a Akceptantem. Agent rozliczeniowy nie ma wpływu na wysokość Opłaty Interchange.

 

Według Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. do zmian ustawy o usługach płatniczych, stawka Opłaty Interchange nie może przekroczyć 0,20% wartości jednostkowej krajowej transakcji płatniczej wykonanej przy użyciu karty debetowej oraz 0,30% wartości jednostkowej krajowej transakcji płatniczej wykonanej przy użyciu karty kredytowej. Wysokość opłat dla poszczególnych kart wskazana jest na podanych poniżej stronach:

 

VISA – aktualne stawki opłat interchange

MASTERCARD – aktualne stawki opłat interchange

 

Opłata systemowa to opłata z tytułu transakcji płatniczej wykonywanej przy użyciu karty płatniczej, stanowiąca przychód organizacji kartowej (VISA, MasterCard). Opłaty Systemowe ustalane są odgórnie przez organizacje. Szczegółowy wykaz opłat znajduje się na podanych poniżej stronach organizacji VISA i MasterCard:

 

VISA  – opłaty stosowane wobec agentów rozliczeniowych.

MASTERCARD – wykaz opłat agentów rozliczeniowych

 

Marża agenta rozliczeniowego to wartość prowizji od transakcji płaconej przez Akceptanta po odjęciu sumy Opłaty Interchange oraz Opłaty Systemowej.

Aktualności

Szansa na rozwój Twojego biznesu.

Dostawca nowoczesnej platformy do obsługi usług płatniczych i usług dodanych. Wygodna, kompleksowa usługa Multipay – szansa na rozwój Twojego biznesu. Dowiedz się więcej i skorzystaj z naszej oferty już dziś.

OFERTA

Oferta naszych rozwiązań.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą naszych rozwiązań uwzględniających potrzeby Klientów w zakresie zaawansowanych technologicznie terminali POS i dostępnych na nich usług.

Copyright 2021 © Multipay Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone