Klauzula Informacyjna RODO

Klauzula Informacyjna
dla potencjalnych akceptantów –  osób zainteresowanych podpisaniem umowy o współpracy w zakresie przystąpienia do sieci terminali POS prowadzonej przez Multipay sp. z o.o.

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane „RODO”) informuję, że:

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Multipay spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach, ul. Ignacego Mościckiego 1, 24-110 Puławy, której akta rejestrowe przechowywane są w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000589491; REGON: 363124347; NIP: 7162817870, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000,00 zł, opłaconym w pełnej wysokości (dalej także określany jako „Multipay”).

Dane kontaktowe do Multipay to:
Multipay sp. z o.o. ul. Ignacego Mościckiego 1, 24-110 Puławy,
Tel. +48 661 778 847, Adres mailowy: kontakt@multipay.com.pl

Cele i podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
Gdy potencjalny akceptant, czyli Pani/Pan, kontaktuje się z Multipay poprzez formularz na stronie internetowej Multipay w celu uzyskania informacji o ofercie Multipay, wówczas przetwarzanie następuje w celu przedstawienia Pani/Panu oferty Multipay. Podstawa prawna to art.6 ust.1 lit.a), lit. b) RODO.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
Dostawcy IT: dostawcy wyspecjalizowanych rozwiązań informatycznych zapewniający usługi hostingu www/poczty email/dysków w chmurze oraz dostawcy rozwiązań telekomunikacyjnych dostarczający usługę infolinii służącej do kontaktu z Multipay.

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych:
 1 rok od otrzymania zapytania.

Informacja o Pani/Pana prawach dotyczących ochrony danych osobowych:
– Posiada Pani/Pan prawo żądania od Multipay dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
– Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, kiedy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
– Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność kontaktu ze strony Multipay w odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie.
– Obecnie Multipay nie planuje przekazywać Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię).
– W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Multipay nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Aktualności

Szansa na rozwój Twojego biznesu.

Dostawca nowoczesnej platformy do obsługi usług płatniczych i usług dodanych. Wygodna, kompleksowa usługa Multipay – szansa na rozwój Twojego biznesu. Dowiedz się więcej i skorzystaj z naszej oferty już dziś.

OFERTA

Oferta naszych rozwiązań.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą naszych rozwiązań uwzględniających potrzeby Klientów w zakresie zaawansowanych technologicznie terminali POS i dostępnych na nich usług.

Copyright 2021 © Multipay Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone