Programu Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego – Podstawowe Informacje

Poniżej prezentujemy przygotowane przez Multipay zestawienie  najważniejszych informacji na temat Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego, którego podstawą jest dokument udostępniony na stronie internetowej fundacji Polska Bezgotówkowa   (bezpośredni link do dokumentu: Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego – Zasady operacyjne).

Klienci Multipay również będą mogli skorzystać z dofinansowania w ramach Programu – zachęcamy do kontaktu w celu sprawdzenia, czy Twoja firma kwalifikuje się do uczestnictwa w Programie.

Poniższe podsumowanie zostało przygotowane przede wszystkim pod kątem firm zainteresowanych standardowym terminalem POS – firmy zainteresowane urządzeniami typu mPOS, SoftPOS czy PIN-pad programowalny   znajdą więcej informacji w  w/w dokumencie) .

Z chęcią odpowiemy też na  ewentualne Państwa pytania dotyczące tego tematu.

 

Główne zasady Programu Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego (dalej „Program”)

1. Program przyjął postać refundacji, która polegać będzie na pokryciu kosztów ponoszonych przez firmy uczestniczące w Programie (Akceptantów) związanych z obsługą transakcji dokonywanych instrumentami płatniczymi opartymi o kartę (karty płatnicze).
2. Refundowana kwota naliczana będzie osobno na każdy terminal, kwalifikujący się do Programu, zainstalowany w firmie.
3. Firma uczestnicząca w programie będzie mogła liczyć na dofinasowanie do maksymalnie 3 terminali płatniczych.
4. W ciągu 12 miesięcy od przystąpienia do Programu Firma uczestnicząca w programie będzie miała możliwość zwiększenia liczby terminali refundowanych z Programu do maksymalnie 3 sztuk (jeśli początkowo z Programu finansowanie obejmowało mniej niż 3 terminale), warunkiem otrzymania dofinansowania do nowych urządzeń jest utrzymanie aktywności urządzeń wcześniej refundowanych.
5. Dla każdego terminala okres refundacji liczony jest przez 12 miesięcy osobno, od momentu jego instalacji.
6. Firma uczestnicząca w Programie może otrzymać refundację z Programu tylko w relacji umownej z jednym agentem rozliczeniowym.
7. Umowa pomiędzy agentem rozliczeniowym a firmą kwalifikująca się do Programu zawarta musi być na okres minimum 12 miesięcy.
8. W przypadku rozwiązania umowy z agentem rozliczeniowym przez firmę uczestniczącą w programie, w trakcie trwania 12 miesięcznego okresu dofinansowania, agent rozliczeniowy będzie uprawniony do obciążenia firmy karą umowną w wysokości 850 PLN brutto dla każdego terminala dofinansowanego w ramach Programu.
9. Dofinansowaniem będą objęte terminale płatnicze zainstalowane w latach 2018-2021.
10. Dofinansowanie dla tej samej firmy może być przyznane tylko jeden raz w czasie trwania Programu.

Kryteria uczestnictwa firm w Programie

Refundacja kosztów będzie mogła być udzielona firmom, które w okresie 12 miesięcy przed zawarciem umowy na akceptację instrumentów płatniczych w ramach Programu nie przyjmowały płatności kartami płatniczymi.

Firmy uczestniczące w Programie nie będą mogły nie będą uzależniać przyjęcia płatności kartą od minimalnej kwoty transakcji oraz nie będą mogły żądać od swoich klientów dodatkowej opłaty za korzystanie z karty płatniczej (czyli stosować tzw. opłat Surcharge).

Firmy wykluczone z Programu

Uwzględniając cele Programu z dofinansowania wykluczone zostają m.in.:
1. Sieci handlowe, usługowe lub podobne (i ich ajenci) obejmujące więcej niż 5 placówek handlowych, usługowych lub podobnych pod tym samym znakiem towarowym.
2. Franczyzobiorcy we franczyzach obejmujących więcej niż 5 placówek handlowych, usługowych lub podobnych pod tym samym znakiem towarowym.

Główne korzyści dla firm uczestniczących w Programie w zakresie terminali płatniczych POS

1. Zwolnienie z opłat związanych z użytkowaniem (dzierżawą) terminala płatniczego przez okres 12 miesięcy.
2. Zwolnienie z kosztów prowizji od transakcji dokonanych za pośrednictwem terminala dofinansowanego w ramach Programu przez okres 12 miesięcy do wolumenu obrotu 100 tys. złotych rocznie. Po upływie okresu 12 miesięcy jak również w przypadku wcześniejszego przekroczenia wolumenu obrotu 100 tys. PLN firma płacić będzie prowizję na warunkach standardowych (zgodną z postanowieniami umowy zawartej z agentem rozliczeniowym). Zwolnienie z kosztów prowizji dotyczy wyłącznie transakcji dokonanych instrumentami płatniczymi opartymi o kartę organizacji płatniczych, które przystąpiły do Programu oraz uczestniczą w jego finansowaniu (obecnie Visa i Mastercard).
3. Trzy (3) rolki papieru do terminala.
4. Zapewnienie interwencji serwisowych dla terminali płatniczych w ciągu 2 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia.
5. Możliwość kontaktu z obsługą klienta agenta rozliczeniowego w trybie 24h/7 dni w tygodniu.

Aktualności

Szansa na rozwój Twojego biznesu.

Dostawca nowoczesnej platformy do obsługi usług płatniczych i usług dodanych. Wygodna, kompleksowa usługa Multipay – szansa na rozwój Twojego biznesu. Dowiedz się więcej i skorzystaj z naszej oferty już dziś.

OFERTA

Oferta naszych rozwiązań.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą naszych rozwiązań uwzględniających potrzeby Klientów w zakresie zaawansowanych technologicznie terminali POS i dostępnych na nich usług.

Copyright 2021 © Multipay Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone