Frequently Asked Questions (available only in Polish).

FAQ available only in Polish.

Jak rozpocząć współpracę z Multipay?

Firmy zainteresowane nawiązaniem współpracy z Multipay prosimy o kontakt pod numerami telefonów +48 22 290 60 30 lub wypełnienie formularza kontaktowego znajdującego się po prawej stronie strony.

Jakie dokumenty są niezbędne do rozpoczęcia współpracy?

Do rozpoczęcia współpracy z Multipay wymagane są następujące dokumenty:

  • zaświadczenie o nadaniu nr NIP,
  • zaświadczenie o nadaniu nr REGON,
  • odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej.

 

Ponadto w podczas przygotowywania umów wypełniane są następujące dokumenty:

  • Karta Akceptanta oraz
  • Karta Lokalizacji.
Jakie umowy są podpisywane w celu rozpoczęcia przyjmowania płatności za pośrednictwem terminala POS?

Podpisywane są dwie  umowy „O przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych” oraz „O współpracy w zakresie przystąpienia do sieci terminali POS prowadzonej przez Multipay”.

Jakie koszty ponosi firma z tytułu użytkowania terminala POS?

Opłata za najem terminala POS jest pobierana raz w miesiącu w formie potrącenia z bieżących płatności, dokumentowana fakturą VAT wysyłaną do klienta lub na podstawie faktury VAT, którą otrzymuje firma do zapłaty.

 

Prowizja z tytułu operacji dokonanych kartami płatniczymi jest pobierane w formie potrąceń z bieżących płatności.

Jakie warunki musi spełniać placówka, aby móc zainstalować terminal płatniczy?

Podstawowe wymagania to przede wszystkim standardowe zasilanie elektryczne, najlepiej w pobliżu miejsca instalacji. W przypadku terminala stacjonarnego w wersji Ethernet dodatkowo wymagane jest przewodowe połączenie z siecią Internet (gniazdo Ethernet). Terminale korzystające z komunikacji poprzez GPRS wymagają jedynie odpowiedniej jakości sygnału w miejscu użytkowania urządzenia.

Czy terminale Multipay są bezpieczne?

Tak – terminale płatnicze oferowane przez Multipay są bezpieczne, co jest potwierdzone posiadaniem wymaganych certyfikatów (PCI PTS, EMV) obowiązujących w branży transakcji elektronicznych.

Jaki są dostępne opcje w zakresie komunikacji terminali?

W ofercie Multipay znajdują się terminale o dwóch sposobach komunikacji: komunikujące się za pomocą łączności GPRS oraz za pośrednictwem sieci Internet. Dodatkowo istnieją możliwość wyboru pomiędzy terminalem stacjonarnym lub mobilnym.

Jaki terminal powinienem wybrać? Stacjonarny czy mobilny? Z łączem internetowym czy GPRS?

Wybór terminala uzależniony jest zarówno od potrzeb jak również możliwości użytkownika. Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy pomogą Ci w wyborze najlepszego rozwiązania dla Twojej firmy, poprzez wypełnienie formularza kontaktowego znajdującego się po prawej stronie strony.

 

Nasi specjaliści dostępni są również telefonicznie pod numerem: +48 22 290 60 30

Czy w przypadku terminala POS GPRS musi być podpisana oddzielna umowa z operatorem telekomunikacyjnym?

Nie ma takiej potrzeby. Klienci Multipay nie podpisują dodatkowo oddzielnej umowy z operatorem telekomunikacyjnym. Karta SIM niezbędna do pracy terminala GPRS jest dostarczana przez Multipay, a koszty jej użytkowania są uwzględnione w opłacie za dzierżawę terminala POS.

Co mam zrobić w przypadku braku połączenie GPRS na moim terminalu płatniczym?
  • W przypadku niewystarczającej siły sygnału nadawczego lub przy wskazaniu „No GPRS Signal found” odczekaj kilkanaście sekund (chwilowy zanik sygnału). W przypadku terminala mobilnego spróbuj zmienić lokalizację terminala pochodząc z nim do okna lub wychodząc na zewnątrz.
  • Wykonaj ponowne uruchomienie terminala (Wyłącz terminal poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przez 5 sekund żółtego przycisku „Corr” na terminalu, a następnie włącz go ponownie. W ciągu ok. 2 minut terminal będzie ponownie gotowy do pracy).
  • Wyjmij i włóż z powrotem kartę SIM (czynności należy wykonać tylko gdy terminal jest wyłączony i odłączony od zasilania sieciowego).

 

Jeśli powyższe działania nie spowodują oczekiwanej poprawy, zwróć się do naszego zespołu wsparcia technicznego pod numerem +48 22 290 60 30 wybierając odpowiedni numer wewnętrzny (wsparcie i pomoc techniczna).

Jaki jest całkowity koszt użytkowania terminala płatniczego?

W skład całkowitego kosztu terminala POS wchodzą: stała, miesięczna opłata za dzierżawę oraz prowizja pobierana od każdej transakcji. Obie te kwoty są zależne od takich czynników jak rodzaj terminala, wybrany pakiet serwisowy czy miesięczny wolumen transakcji dokonany za pomocą terminala POS.

Co mam zrobić w przypadku awarii urządzenia?

Awarię terminala POS należy zgłosić do zespołu wsparcia technicznego pod numerem +48 22 290 60 30 wybierając odpowiedni numer wewnętrzny (wsparcie i pomoc techniczna). W celu przyspieszenia obsługi należy przygotować numery TID oraz MID urządzenia. Numery te znajdują się na każdym wydruku potwierdzenia transakcji. Numer TID (lub POS ID) składa się z 8 cyfr a numer MID składa się z 12 cyfr.

Czy dla potrzeb rozliczania transakcji płatniczych wymagany jest rachunek w określonym banku?

Multipay oferuje możliwość przekazywania należności z tytułu transakcji dokonanych przy użyciu instrumentów na rachunek bankowy prowadzony w dowolnym banku, który jest wskazany w umowie. Do każdego terminala POS istnieje możliwość przypisania osobnego numeru rachunku.

Co powinienem zrobić w przypadku pojawienia się na wyświetlaczu terminala polecenia “Zatrzymaj kartę”?

Dyspozycja Zatrzymaj Kartę pochodzi bezpośrednio od jej wydawcy i należy bezwzględnie ją wykonać. Sposób postępowania opisany jest w dokumencie „Bezpieczna akceptacja kart”; str. 4. (Dokument można pobrać >stąd> – podpiąć link do odpowiedniego dokumentu na naszej stronie).

W jakim terminie wpłyną środki na moje konto?

Rozliczenie transakcji ma miejsce po ich przekazaniu do rozliczenia przez terminal POS. W zależności od wybranej opcji środki z tytułu rozliczonych płatności mogą być przekazywane do uznania rachunku bankowego Twojej firmy już w następnym dniu roboczym (D+1) po dokonaniu transakcji.

Jaki jest czas usunięcia awarii terminala POS?

Czas usunięcia awarii jest uzależniony od opcji serwisowej uzgodnionej w momencie podpisywania umowy. Maksymalny czas usunięcia awarii terminala nie przekroczy 48 godzin od chwili zarejestrowania zgłoszenia. W przypadku braku możliwości zdalnego usunięcia awarii, terminal zostanie wymieniony w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia.
Dla najwyższych pakietów serwisowych gwarantowany czas usunięcia awarii to 6 godzin.

Aktualności

Szansa na rozwój Twojego biznesu.

Dostawca nowoczesnej platformy do obsługi usług płatniczych i usług dodanych. Wygodna, kompleksowa usługa Multipay – szansa na rozwój Twojego biznesu. Dowiedz się więcej i skorzystaj z naszej oferty już dziś.

OFFER

Multipay offers

Multipay offers a comprehensive set of services connected with the acceptance of payment instruments (including payment cards) and the additional services rendered with the use of POS payment terminals.

Customer Zone

Online statements

The eBOK enables to review online statements or detailed reports and to download invoices for the use of the POS terminal.

Copyright 2016 © Multipay Sp. z o.o. All rights reserved